Byliny

 

Dále uvedené údaje v této kapitole jsou souhrnem doposud publikovaných materiálů, ve kterých jejich autoři předávají své, ale i převzaté zkušenosti a moudrosti našich předků. Moudrosti, která vychází ze staletých a mnohdy i tisíciletých zkušeností, předávaných z pokolení na pokolení a výsledků, kterých se při používání těchto vědomostí dosáhlo a dále dosahuje.

 

Zde si ještě neodpustíme poznámku směrem k “smysluplným” rozhodnutím, která vymýšlejí někteří úředníci v Evropském parlamentu. Rozhodnutím, která ve své podstatě směřují k likvidaci odkazu našich předků a ke znepřístupnění uzdravujících účinků bylin nám, běžným lidem, kteří se odmítáme slepě řídit reklamními spoty, jež v první řadě upřednostňují vše možné jen ne naše zdraví. Naše zdraví? Koho to zajímá, vždyť skutečné uzdravení lidstva je tak jednoduché, ale bohužel nevýnosné. Záleží na nás všech, zda na tuto hru přistoupíme, nebo se budeme brát za své právo svobodné volby a rozhodování.

 

Tak tedy, pojďme se podívat, co nám říká odborná literatura o účincích bylin na lidský organismus.